ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Issn: 1689-6300
Wydawca: Fundacja Rozwoju Mechatroniki
Www: http://www.simis.ukw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; CYBERNETICS; HARDWARE & ARCHITECTURE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; SOFTWARE ENGINEERING;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Budowa i eksploatacja maszyn, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Mechanika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30 Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, PL tel: (+4852) 34-19-264 fax: (+4852) 34-01-978 e-mail: simis[malpka]ukw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jacek M. Czerniak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.