ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Issn: 1733-9758
Wydawca: Wydział Zarządzania UW
Www: http://www.wz.uw.edu.pl/serwisy,witryna,56,studia-i-materialy,0.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; ECONOMICS; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wydział Zarządzania UW ul. ul. Szturmowa 1/3 pok. A102 ul. Szturmowa 1/3 pok. A102 02-678 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 (22) 5534193 e-mail: sim[malpka]wz[kropka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Beata Glinka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.