ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia i Szkice Slawistyczne

Issn: 1644-4191
Wydawca: Wydawnictwo Uniwesytetu Opolskiego
Www: http://ifw.uni.opole.pl/show.php?id=77&lang=pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERATURE; SLAVIC;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, białoruski, czeski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Uniwersytet Opolski ul. pl. Kopernika 11 pl. Kopernika 11 45-040 Opole opolskie, opolskie, PL tel: (77) 45 41 59 09 w.109 e-mail: studiaiszkice[malpka]op[kropka]plabc Redaktor naczelny: Bronisław Kodzis

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.