ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Issn: 0079-3507
Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
Www: http://www.kpzk.pan.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; ENVIRONMENTAL STUDIES; GEOGRAPHY; PLANNING & DEVELOPMENT; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Geografia, Kształtowanie środowiska, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ul. Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, pok. 2308 Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, pok. 2308 00-901, skrytka pocztowa: 24 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 022-826-10-63, 022-656-70-73 fax: 022-620-76-51 e-mail: kpzk[malpka]pan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tadeusz Markowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20144B
20134B
20125B
20115B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.