ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

STUDIA MEDIOZNAWCZE

Issn: 1641-0920
Wydawca: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Www: http://sm.id.uw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters FILM; RADIO; TELEVISION; HISTORY; COMMUNICATION; POLITICAL SCIENCE; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Nauki o mediach
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ul. ul. Nowy Świat 69 ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 55 20 240 e-mail: sm[malpka]id[kropka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Jabłonowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20148B
20138B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.