ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Issn: 1897-4244
Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Www: http://www.ifo.ajd.czest.pl/studianeo
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE; AMERICAN; BRITISH ISLES; GERMAN; DUTCH; SCANDINAVIAN;
Dyscypliny naukowe: Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Redakcja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. al. Armii Krajowej 13/15 al. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa śląskie, śląskie, PL tel: 34 3656426 e-mail: studianeo[malpka]ajd[kropka]czest[kropka]plabc Redaktor naczelny: Przemysław Sznurkowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.