ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Norwidiana

Issn: 0860-0562
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Www: http://www.kul.pl/art_22119.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; SLAVIC;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia sztuki, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ul. Al. Racławickie 14 Al. Racławickie 14 20-950 Lublin lubelskie, lubelskie, PL tel: 81 7436062 e-mail: norwid[malpka]kul[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Stefan Sawicki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
201410C
201310C
201210C
201110C
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.