ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Obszarów Wiejskich

Issn: 1642-4689
Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
Www: http://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters DEMOGRAPHY; GEOGRAPHY; PLANNING & DEVELOPMENT; SOCIAL ISSUES; AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Geografia, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademia Nauk ul. Twarda 51/55 Twarda 51/55 00-818 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 6978834 fax: 22 6206221 e-mail: b[kropka]solon[malpka]twarda[kropka]pan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Konrad Czapiewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20126B
20116B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.