ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Regionalne i Lokalne

Issn: 1509-4995
Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
Www: http://www.studreg.uw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; GEOGRAPHY; PLANNING & DEVELOPMENT; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG ul. Krakowskie Przedmieście/30 Krakowskie Przedmieście/30 00-927 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 228261654 fax: 228262168 e-mail: sril[kropka]euroreg[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Grzegorz Gorzelak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20148B
20138B
20128B
20118B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.