ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Socialia Cracoviensia

Issn: 2080-6604
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Www: http://wns.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/7/Studia+Socialia+Cracoviensia
Kategorie wg. Thomson-Reuters FILM; RADIO; TELEVISION; COMMUNICATION; FAMILY STUDIES; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; SOCIAL WORK;
Dyscypliny naukowe: Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Pedagogika, Socjologia, Nauki o rodzinie, Nauki o mediach
Języki publikacji: polski, angielski, słowacki
Redakcja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Studia Socialia Cracoviensia ul. Grodzka 40 Grodzka 40 31-044 Kraków Małopolska, Małopolska, PL tel: +48 12 422 10 83; +48 600 349 572 e-mail: ssc[malpka]upjp2[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Michał Drożdż

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.