ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Socjologiczne

Issn: 0039-3371
Wydawca: POLSKA AKAD NAUK, INST FILOZ SOCJOL oraz SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Www: http://www.studiasocjologiczne.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANTHROPOLOGY; FAMILY STUDIES; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL ISSUES; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Nauki o polityce, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Socjologia, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Filozofii i Socjologii PAN ul. Nowy Świat 72 Nowy Świat 72 00-330 Warszawa PL tel: 22 657 28 97 e-mail: redakcja[malpka]studiasocjologiczne[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jacek Wasilewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
201410B
201315A
201210B
201110B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.