ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studia Warmińskie

Issn: 0137-6624
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Www: http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; PHILOSOPHY; RELIGION; FAMILY STUDIES; LAW;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Nauki teologiczne, Prawo, Nauki o rodzinie
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, włoski
Redakcja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Kard. Stanisława Hozjusza 15 Kard. Stanisława Hozjusza 15 11-041 Olsztyn Warmińsko-Mazurskie, Warmińsko-Mazurskie, PL tel: 602119805 e-mail: studiawarminskie[malpka]onet[kropka]plabc Redaktor naczelny: Zdzisław Kieliszek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20145B
20135B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.