ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management

Issn: 1732-324X
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
Www: http://www.pszw.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; INFORMATION SYSTEMS; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Inżynieria produkcji, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą ul. Fordońska 430 pokój nr 306 Fordońska 430 pokój nr 306 85-790 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, PL tel: +48 52 340 81 81 e-mail: wiedza[malpka]utp[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Waldemar Lech Bojar

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20146B
20136B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.