ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji

Issn: 2083-5280
Wydawca: P.A. Nova S.A.
Www: http://pa-nova.com.pl/wydawnictwo,pl,kwartalnik.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; ECONOMICS; ENVIRONMENTAL STUDIES; ERGONOMICS; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION; TRANSPORTATION; COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; ECOLOGY; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; INDUSTRIAL; MANUFACTURING; MECHANICAL; MULTIDISCIPLINARY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; MATERIALS SCIENCE; MECHANICS; MINING & MINERAL PROCESSING; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Towaroznawstwo, Nauki o administracji, Ekologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Górnictwo i geologia inżynierska, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska, Mechanika, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Śląska ul. Roosevelta 42 Roosevelta 42 41-800 Zabrze Śląskie, Śląskie, Polska tel: 32 2777350 e-mail: katarzyna[kropka]midor[malpka]polsl[kropka]plabc Redaktor naczelny: Witold Biały

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.