ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Issn: 2083-4721
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Www: http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY THEORY & CRITICISM; THEATER;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Sztuki filmowe, Sztuki teatralne
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk pomorskie, pomorskie, PL tel: +598405326 e-mail: filpol[malpka]apsl[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Sławomir Rzepczyński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.