ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Technologia Wody

Issn: 2080-1467
Wydawca: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z o.o.
Www: http://www.seidel-przywecki.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; CHEMICAL; ENVIRONMENTAL; INDUSTRIAL; MICROBIOLOGY; WATER RESOURCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Mikrobiologia, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Sp. z o.o. ul. ul. Ogrodowa 21 M, ul. Ogrodowa 21 M, 05-509 Piaseczno/Józefosław Piaseczno/Józefosław woj. mazowieckie, woj. mazowieckie, PL tel: 22 877 31 88 fax: 22 877 31 88 e-mail: redakcja[malpka]seidel-przywecki[kropka]plabc Redaktor naczelny: Magdalena Seidel-Przywecka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20145B
20135B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.