ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

"Tematy i Konteksty" ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury")

Issn: 1643-0522
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Www: http://univ.rzeszow.pl/ifp/tematy_i_konteksty/index.php
Kategorie wg. Thomson-Reuters LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; AFRICAN; AUSTRALIAN; CANADIAN; LITERARY REVIEWS;
Dyscypliny naukowe: Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Rzeszowski ul. ul. Rejtana 16 C ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów podkarpackie, podkarpackie, Polska tel: +48 17 872 12 30 fax: +48 17 872 12 91 e-mail: sekifp[malpka]univ[kropka]rzeszow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Stanisz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.