ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ

Issn: 2082-0984
Eissn: 2084-3844
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Www: http://www.wuj.pl/page,art,artid,195.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters CLASSICS; CULTURAL STUDIES; HISTORY; LITERATURE; MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Historia, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, łaciński
Redakcja: Uniwersytet Jagielloński ul. ul. Gołębia 16, pok. 54 ul. Gołębia 16, pok. 54 31-007 Kraków PL tel: +48 12 663 14 20 e-mail: jakub[kropka]niedzwiedz[malpka]uj[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jakub Niedźwiedź

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20147B
20137B
20128B
20118B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.