ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

The Journal of the Egyptian Public Health Association

Issn: 0013-2446
Eissn: 2090-262X
Wydawca: Egyptian Public Health Association
Www: http://journals.LWW.com/ephaj/pages/default.aspx
Kategorie wg. Thomson-Reuters FAMILY STUDIES; HEALTH POLICY & SERVICES; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; BEHAVIORAL SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o administracji, Mikrobiologia, Technologia żywności i żywienia, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: High Institute of Public Health ul. 165 El-Horreya Avenu , El-Hadara , Alexandria 165 El-Horreya Avenu , El-Hadara , Alexandria 21561 Alexandria Alex, Alex, EG tel: 01005294676 e-mail: jepha_Alex[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Sawsan Fahmy

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201410B
201310B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.