ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Total Logistic Management

Issn: 1689-5959
Wydawca: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica, Wydawnictwa AGH
Www: http://www.tlm.agh.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; MANAGEMENT; PLANNING & DEVELOPMENT; TRANSPORTATION; AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS; COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; CYBERNETICS; INFORMATION SYSTEMS; ENGINEERING; INDUSTRIAL; MANUFACTURING; MULTIDISCIPLINARY; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Automatyka i robotyka, Energetyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria produkcji, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ul. ul. Gramatyka 10 ul. Gramatyka 10 30-067 Kraków Małopolskie, Małopolskie, Polska tel: (12) 617 43 30 e-mail: tlm[malpka]agh[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Lech Bukowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.