ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

TRŽIŠTE

Issn: 0353-4790
Wydawca: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb
Www: http://www.efzg.unizg.hr/trziste
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; ECONOMICS; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia
Języki publikacji: angielski, chorwacki
Redakcja: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb ul. Trg. J. F. Kennedya 6 Trg. J. F. Kennedya 6 10000 Zagreb HR tel: ++38512383305 e-mail: trziste[malpka]efzg[kropka]hrabc Redaktor naczelny: Durdana Ozretic-Dosen

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.