ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

TTS Technika Transportu Szynowego

Issn: 1232-3829
Wydawca: Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
Www: http://www.tts.infotransport.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; MANAGEMENT; TRANSPORTATION; AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Budowa i eksploatacja maszyn, Elektrotechnika, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" ul. Starowolska 13A Starowolska 13A 26-600 Radom mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 48 369 80 74 fax: +48 48 369 80 74 e-mail: tts[kropka]redakcja[malpka]infotransport[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tadeusz Dyr

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.