ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Turystyka i Rekreacja

Issn: 1895-3700
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Www: http://awf.edu.pl/strony/3/5/1/pliki/TiR%20strona%20internetowa.pdf
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; GEOGRAPHY; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; SOCIOLOGY; URBAN STUDIES; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Socjologia, Ekonomia, Ekologia, Geografia, Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. ul. Marymoncka 34 ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa 45 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, Polska tel: 22 834 00 31 do 9 lub 22 835 00 68 fax: 22 864 21 00 e-mail: t[kropka]i[kropka]r[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ludwik Mazurkiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.