ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Turyzm / Tourism

Issn: 0867-5856
Eissn: 2080-6922
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Www: http://versita.metapress.com/content/121438/?p=ea799d406a3e4b86bfa33a23a3b9c0d3&pi=0
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; GEOGRAPHY; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Geografia, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: UNIWERSYTET ŁODZKI ul. KOPCIŃSKIEGO 31 KOPCIŃSKIEGO 31 90-142 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE, ŁÓDZKIE, PL tel: +4842635-63-05 fax: +4842635-45-50 e-mail: kwom[malpka]geo[kropka]uni[kropka]lodz[kropka]plabc Redaktor naczelny: STANISŁAW LISZEWSKI

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.