ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Vegetable Crops Research Bulletin

Issn: 1506-9427
Eissn: 1898-7761
Wydawca: Instytut Ogrodnictwa
Www: http://versita.com/VCRB
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; AGRICULTURAL ENGINEERING; AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; AGRONOMY; BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIODIVERSITY CONSERVATION; BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CELL & TISSUE ENGINEERING; CELL BIOLOGY; ECOLOGY; ENTOMOLOGY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; GENETICS & HEREDITY; HORTICULTURE; MICROBIOLOGY; MYCOLOGY; PHYSIOLOGY; PLANT SCIENCES; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SOIL SCIENCE; VIROLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Ekologia, Mikrobiologia, Agronomia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Inżynieria rolnicza, Ogrodnictwo, Technologia żywności i żywienia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice łódzkie, łódzkie, Polska tel: 46 834 54 67 fax: 46 833 31 86 e-mail: bulletin[malpka]inhort[kropka]plabc Redaktor naczelny: Franciszek Adamicki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.