ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences

Issn:
Eissn: 2249-622X
Wydawca: Asian Biomedical and Pharmaceutical Research Association
Www: http://www.jbiopharm.com/index.php/ajbps
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANATOMY & MORPHOLOGY; BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; BIOLOGY; CHEMISTRY; MEDICINAL; ZOOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia medyczna, Medycyna, Nauki farmaceutyczne
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences ul. Plot no 20/21, lane-no 4 Plot no 20/21, lane-no 4 431006 Ambikanagar, Mukundwadi, Aurangabad, Maharashtra, Aurangabad, Maharashtra, IN tel: +91-7588402131 e-mail: editor[malpka]jbiopharm[kropka]comabc Redaktor naczelny: Pradeep Deshmukh

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.