ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie

Issn: 0510-4262
Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Www: http://www.sitwm.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters AREA STUDIES; ENVIRONMENTAL STUDIES; ENGINEERING; CIVIL; ENVIRONMENTAL; WATER RESOURCES;
Dyscypliny naukowe: Inżynieria środowiska, Inżynieria rolnicza, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: polski
Redakcja: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lokal 405 Tadeusza Czackiego 3/5 lokal 405 00-043 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: + 48 22 827 38 78 fax: + 48 22 827 38 50 e-mail: redakcja[malpka]sitwm[kropka]plabc Redaktor naczelny: Waldemar Mioduszewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20143B
20133B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.