ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wiadomości Numizmatyczne

Issn: 0043-5155
Wydawca: Polska Akademia Nauk
Www: http://www.knh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=63
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; CLASSICS; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Historia sztuki
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, czeski
Redakcja: Polska Akademia Nauk ul. Pl. Defilad 1 Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: brak e-mail: wiad[kropka]num[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Borys Paszkiewicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20146B
20136B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.