ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wiadomości Psychiatryczne

Issn: 1505-7429
Wydawca: Elsevier Urban & Patner Sp. z o.o.
Www: http://elsevier.pl/czasopismo/wiadomosci-psychiatryczne
Kategorie wg. Thomson-Reuters PSYCHOLOGY; CLINICAL; EDUCATIONAL; MULTIDISCIPLINARY; PSYCHIATRY;
Dyscypliny naukowe: Psychologia, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ul. Szpitalna 27/33 Szpitalna 27/33 60-572 Poznań wielkopolskie, wielkopolskie, PL tel: 061 8475087 fax: 061 8480392 e-mail: biuro[malpka]wiadomoscipsychiatryczne[kropka]plabc Redaktor naczelny: Filip Rybakowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B
20123B
20113B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.