ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wiek Oświecenia

Issn: 0137-6942
Wydawca: Sekcja Wydawnicza Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Www: http://www2.polon.uw.edu.pl/wyd/czasopisma.php?czas=wo
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERATURE; SLAVIC;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, francuski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Warszawa Woj. Mazowieckie, Woj. Mazowieckie, Polska tel: 22 552 07 86 fax: 22 55 21 023 e-mail: terkost[malpka]o2[kropka]plabc Redaktor naczelny: Teresa Kostkiewiczowa

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
201410C
201310C
201210C
201110C
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.