ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

WIELOGŁOS. PISMO WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ

Issn: 1897-1962
Eissn: 2084-395X
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Www: http://www.wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; LITERARY REVIEWS; LITERARY THEORY & CRITICISM;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, francuski
Redakcja: Redakcja ul. ul, Gołębia 16, pok. 48 ul, Gołębia 16, pok. 48 31-007 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: 12 422-05-54 fax: 12 429-28-65 e-mail: wieloglos[kropka]redakcja[malpka]uj[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Teresa Walas

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20147B
20137B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.