ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Asian Pacific Journal of Reproduction

Issn: 2305-0500
Eissn: 2305-0519
Wydawca: Hainan Medical University
Www: http://www.apjr.net
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; GENETICS & HEREDITY; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; REPRODUCTIVE BIOLOGY; VETERINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki weterynaryjne, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Hainan Medical University ul. Room 318, Administration Building, Hainan Medical University, No.3 Xueyuan Rd Room 318, Administration Building, Hainan Medical University, No.3 Xueyuan Rd 571199 Haikou Hainan Province, Hainan Province, CN tel: 86-898-66890465 fax: 86-898-66890465 e-mail: apjrhy[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Yuan-hua Huang

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.