ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wrocławskie Studia Erazmiańskie

Issn: 2080-332X
Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://studiaerasmiana.prawo.uni.wroc.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters RELIGION; LAW; POLITICAL SCIENCE; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Religioznawstwo, Nauki o polityce, Psychologia, Socjologia, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, francuski, włoski
Redakcja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Uniwersytecka 22/26 Uniwersytecka 22/26 50-145 Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, PL tel: +48713752331 fax: +48713752332 e-mail: sadowski[malpka]prawo[kropka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mirosław Sadowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.