ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wrocławskie Studia Politologiczne

Issn: 1643-0328
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://www.wsp.uni.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters POLITICAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Wrocławski ul. ul. Koszarowa 3 bud. 2/3 ul. Koszarowa 3 bud. 2/3 51-149 Wrocław Województwo Dolnośląskie, Województwo Dolnośląskie, PL tel: 71 375 50 59 fax: 71 326 10 05 e-mail: wsp[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Robert Alberski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.