ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze Вроцлавсько-львівський юридичний збірник

Issn: 2082-4939
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://www.wlzp.wuwr.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; LAW; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o polityce, Socjologia, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ul. ul.Uniwersytecka 22/26 ul.Uniwersytecka 22/26 50-138 Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, PL tel: 71 3752332 e-mail: marszal[malpka]prawo[kropka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maciej Marszał

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.