ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej

Issn: 1230-3178
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Www: http://www.wkfipz.univ.szczecin.pl/zeszyty-naukowe
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; NUTRITION & DIETETICS; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biologia medyczna, Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40b Piastów 40b 71-065 Szczecin Zachodniopomorskie, Zachodniopomorskie, PL tel: 91/4442735 fax: 91/4442734 e-mail: sekretariat[kropka]wkfipz[malpka]univ[kropka]szczecin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Eider

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20135B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.