ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Issn: 2084-2171
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Www: http://wbn.aon.edu.pl/doktoranci/zeszyty-doktoranckie-wbn
Kategorie wg. Thomson-Reuters LAW; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Nauki o polityce, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Obrony Narodowej ul. Al. Gen. Chruściela "Montera" 103, blok 25 Al. Gen. Chruściela "Montera" 103, blok 25 00-910 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 226814506 fax: 226814110 e-mail: zdwbn[malpka]aon[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mirosław Karpiuk

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.