ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Metodyczno-Naukowe

Issn: 0867-7751
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Www: http://www.awf.katowice.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; MANAGEMENT; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; REHABILITATION; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Biologia medyczna, Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a Mikołowska 72a 40-065 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 32-2075134 fax: 32-2516868 e-mail: a[kropka]malecki[malpka]awf[kropka]katowice[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Małecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.