ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe

Issn: 1642-9613
Eissn: 2300-5475
Wydawca: Wyższa Szkoła Handlu i Usług
Www: http://www.wshiu.poznan.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyzsza Szkoła Handlu i Usług ul. Zwierzyniecka/13 Zwierzyniecka/13 60-813 Poznań Wielkpolskie, Wielkpolskie, PL tel: +48 61 8434796 fax: +48 61 8427020 e-mail: zeszyty[malpka]wshiu[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Kamila Wilczyńska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20146B
20136B
20126B
20116B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.