ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

ZESZYTY NAUKOWE

Issn: 1641-9723
Wydawca: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
Www: http://www.wsosp.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY; ENGINEERING; MECHANICAL;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Budowa i eksploatacja maszyn, Geodezja i kartografia, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ul. DYWIZJONU 303 NR 35 DYWIZJONU 303 NR 35 08-521 DĘBLIN DĘBLIN LUBELSKIE, LUBELSKIE, PL tel: (81) 551 82 71 fax: (81) 551 82 72 e-mail: sekretariat_wbnil[malpka]wsosp[kropka]deblin[kropka]plabc Redaktor naczelny: MIROSŁAWA MARCINIUK

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.