ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Issn: 1644-1818
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
Www: http://zeszyty.am.gdynia.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; TRANSPORTATION; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; MECHANICS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Towaroznawstwo, Elektrotechnika, Mechanika, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Morska w Gdyni ul. ul. Morska 83 ul. Morska 83 81-225 / Gdynia Gdynia Pomorskie, Pomorskie, PL tel: 58 69 01 427 e-mail: pror1[malpka]am[kropka]gdynia[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janusz Mindykowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.