ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Issn: 0867-2245
Eissn: 2299-6753
Wydawca: Akademia Obrony Narodowej
Www: http://www.aon.edu.pl/zn-aon
Kategorie wg. Thomson-Reuters INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Akademia Obrony Narodowej ul. al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103 al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103 00-910 Warszawa Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 6813516 fax: 22 6813752 e-mail: zn[malpka]aon[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Anna Doraczyńska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20147B
20137B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.