ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych

Issn: 2082-7547
Wydawca: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Www: http://www.dwspit.pl/wydawnictwo
Kategorie wg. Thomson-Reuters INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki o polityce, Ekonomia, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6b Skalników 6b 59-101 Polkowice dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: 76 746 53 53 fax: 76 746 53 52 e-mail: sekretariat[malpka]dwspit[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marian S. Wolański

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.