ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Issn: 1642-347X
Wydawca: Politechnika Warszawska
Www: http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; MECHANICAL; ROBOTICS; THERMODYNAMICS; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Mechanika, Transport
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Warszawska ul. Narbutta 84 Narbutta 84 02-524 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 8490303, +48 22 2348785 fax: +48 22 8490303 e-mail: ippw[malpka]simr[kropka]pw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Reński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.