ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Issn: 1234-0855
Wydawca: Instytut Ogrodnictwa
Www: http://www.inhort.pl/zeszyty_nauk.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY; AGRICULTURAL ENGINEERING; AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; AGRONOMY; BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIODIVERSITY CONSERVATION; BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CELL BIOLOGY; ECOLOGY; ENTOMOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; GENETICS & HEREDITY; HORTICULTURE; MICROBIOLOGY; MYCOLOGY; PLANT SCIENCES; SOIL SCIENCE; VIROLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Ekologia, Mikrobiologia, Agronomia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Inżynieria rolnicza, Ogrodnictwo, Technologia żywności i żywienia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice łódzkie, łódzkie, Polska tel: 46 833 34 34 fax: 46 833 31 86 e-mail: io[malpka]inhort[kropka]plabc Redaktor naczelny: Barbara Helena Łabanowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20123B
20113B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.