ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia

Issn: 0209-2654
Wydawca: Politechnika Rzeszowska
Www: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/chemia
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; CHEMISTRY; ANALYTICAL; APPLIED; ORGANIC; PHYSICAL; ENGINEERING; CHEMICAL; MATERIALS SCIENCE; BIOMATERIALS; COMPOSITES; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY; POLYMER SCIENCE; THERMODYNAMICS;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Rzeszowska ul. al. Powstańców Warszawy 12 al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów podkarpackie, podkarpackie, Polska tel: 17 8651606 fax: 17 8543116 e-mail: oficyna1[malpka]prz[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Feliks Stachowicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.