ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej

Issn: 2081-6979
Wydawca: Wydawnictwo SGGW w Warszawie
Www: http://www.wne.sggw.pl/category/publikacje-wne/zeszyty-naukowe-ekonomika-i-organizacja-gospodarki-zywnosciowej/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; MANAGEMENT; POLITICAL SCIENCE; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 166 Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 59 340 40 lub 34 fax: +48 22 59 340 31 e-mail: zeszyty_naukowe_sggw_eiogz[malpka]wp[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maria Zajączkowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20148B
20138B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.