ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

Issn: 1509-3670
Wydawca: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (d.Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna),
Www: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; ENVIRONMENTAL STUDIES; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Ekologia
Języki publikacji: polski, angielski, hiszpański
Redakcja: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (d.Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna), Wydawnictwo UV, pok. 37 ul. Stokłosy 3 Stokłosy 3 02-787 Warszawa PL tel: 22 457 23 89 e-mail: j[kropka]nowak[malpka]vistula[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jan Fazlagić

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20146B
20136B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.