ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Issn: 1689-7374
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Www: http://www.zn.ue.poznan.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; COMMUNICATION; DEMOGRAPHY; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; ENVIRONMENTAL STUDIES; HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; MANAGEMENT; PLANNING & DEVELOPMENT; POLITICAL SCIENCE; SOCIAL ISSUES; SOCIAL SCIENCES; MATHEMATICAL METHODS; SOCIOLOGY; URBAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Towaroznawstwo, Nauki o administracji, Prawo, Matematyka, Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Ekologia, Mikrobiologia, Inżynieria produkcji, Kształtowanie środowiska, Technologia żywności i żywienia, Nauki o mediach, Nauki o polityce publicznej, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ul. al. Niepodległości 10 al. Niepodległości 10 61-875 Poznań wielkopolskie, wielkopolskie, Polska tel: 61 854 31 54 fax: 61 854 31 59 e-mail: wydawnictwo[malpka]ue[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maciej Żukowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20126B
20116B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.