ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica

Issn: 0867-0617
Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
Www: http://www.ap.whus.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters POLITICAL SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, hiszpański
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79 Krakowska 71-79 71-017 Szczecin ZPM, ZPM, PL tel: 91 444 32 25 fax: 91 444 32 42 e-mail: ap[malpka]whus[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janusz Mieczkowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20145B
20135B
20124B
20114B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.